Penafian

Kami sangat komited dalam menjaga privasi anda pada setiap masa. Kami komited dalam perkara ini: (1) Kami tidak akan memberikan butiran peribadi pengguna kami selain diberi kebenaran untuk berbuat demikian dan (2) jika kami tidak mendapat kebenaran daripada anda untuk memberikan butiran peribadi anda, kami Cuma akan memberikan statistik kepada pengiklan kami berkenaan bilangan pengguna yang melawati laman web kami serta corak trafik.

Hak cipta Artikel, Maklumat & Bahan

Pemilik laman web ini berhak untuk mengedit atau memadam mana-mana komen yang dikemukakan kepada blog ini tanpa notis termasuk:

Semua hasil penulisan di laman web Pelbagai ini adalah hak milik penulis kecuali dinyatakan sebaliknya. Anda perlu mendapat kebenaran daripada pemilik laman web Pelbagai sekiranya anda ingin menyalin sepenuhnya artikel tersebut ke mana-mana media termasuk blog, laman sesawang, majalah, akhbar, poster, brosur atau mana-mana media cetak atau media atas talian. Rujukan atau keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari Pelbagai dibenarkan dengan syarat ianya tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat.

Pihak Pelbagai sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta orang lain, ini termasuk bahan-bahan seperti artikel, gambar, muzik, video atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam artikel-artikel atau bahagian dalam laman ini. Pihak Pelbagai juga berhak mengubahsuai kandungan bersesuaian dengan kualiti yang dipraktiskan oleh pihak kami. Sekiranya terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai perkara ini, pihak anda boleh hubungi Pelbagai.

Penulisan Komen

Pihak Pelbagai tidak akan bertanggungjawab terhadap komen pihak pengguna dan segala yang ditulis adalah tanggungjawab pihak pengguna sendiri. Ini termasuk:

  1. Komen yang disifatkan sebagai spam
  2. Komen tidak senonoh
  3. Komen mengandungi bahasa atau ayat yang boleh menyinggung sensitiviti kaum atau agama yang lain
  4. Komen yang menyerang seseorang individu atau organisasi
  5. Komen yang berbaur perkauman
  6. Komen yang tidak ditulis dengan ejaan yang betul
  7. Komen yang tidak difahami

Laman kami akan membuat kemas kini dan berubah setiap masa, dan polisi ini juga mungkin berubah selari dengan perubahan yang berlaku.